پيامبر خدا ـ صلّي الله عليه وآله: فراوان شانه زدن موها، وَبا را از ميان مي‎بَرَد، روزي مي‎آورد و بر قدرت انسان براي نزديكي مي‎افزايد.
جستجو

 
تمام حقوق متعلق به موسسه طوبي مي باشد
عنوان آخرين اخبار