لقمان ـ عليه السّلام: اگر خوراك انسانْ اندك باشد، زياد زنده مي‎ماند.
جستجو

 
تمام حقوق متعلق به موسسه طوبي مي باشد
عنوان آخرين اخبار